?

Log in

No account? Create an account
Ярмарок культур - 5 травня, Контрактова площа - Make the world closer to you [entries|archive|friends|userinfo]
All over the world: culture, language, history, tr

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ярмарок культур - 5 травня, Контрактова площа [May. 4th, 2008|09:56 pm]
All over the world: culture, language, history, tr

share_world

[oksana_polya]
[Current Location |Київ]

5 травня більше ніж 150 членів міжнародної студентської організації AIESEC, з 50 країн світу зберуться разом, щоб поділитися культурою та традиціями своїх країн.
З 12:00 до 16:00 вони продемонструють вам унікальність своїх країн та різноманіття культур світу. Одяг, музика, їжа, традиційні танці, пісні, презентації країн... Приходь і не впусти свою можливість поринути у світ невідомого, зустрітися з новими друзями, отримати нові знання та позитивні емоції!
Інформацію про захід можна знайти тут:
http://itc2008.in.ua/en/global-village
linkReply

Comments:
From: city_twilight
2009-04-16 07:20 am (UTC)
я не смогу быть, но как пройдет - повесите сюда итоги?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: oksana_sv
2009-04-16 07:21 am (UTC)
Привіт:)
Це було рік тому...
(Reply) (Thread)